Analiza potrzeb odgrywa kluczową rolę w pracy nad każdym zleceniem, dlatego wszystkie działania rozpoczyna rozmowa z klientem. Od właściwego rozpoznania zakresu zadań, jakości materiału źródłowego, czy wreszcie od poznania wizji zleceniodawcy zależy tempo i jakość wykonywanych prac.
Klient otrzymuje propozycje dotyczące stylu ilustracji lub grafiki, techniki wykonania czy sposobu animowania. Następnie zostają przedstawione projekty wstępne i rozpoczyna się realizacja scenariusza, wykonanie ilustracji, animacji, oprogramowania, grafiki. Podczas całego etapu tworzenia utrzymywany jest stały kontakt ze zleceniodawcą.
Efekt końcowy zlecenia zostaje poddany ostatecznej ocenie klienta. Jeżeli ze względów merytorycznych, graficznych lub technologicznych projekt wymaga jakichkolwiek zmian, następuje etap poprawek końcowych. Ostateczny efekt musi w pełni spełniać oczekiwania klienta.
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Copyrights © 1996-2016 Virus Group: Ilustracje Grafika Animacje. All rights reserved.
Powered by